Systémy a integrované riešenia pre civilné a vojenské letiská

TECHNISERV, s.r.o., sa zaoberá systémami, ktoré slúžia pre zabezpečenie leteckej prevádzky na letiskách, heliportoch a systémami pre poskytovanie leteckých navigačných služieb. Realizujeme v tejto oblasti zákazníkom komplexné riešenia, začínajúce letecko - prevádzkovým posúdením, tvorbou projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, realizáciou, implementáciou, odborným dohľadom, systémovou integráciou a servisnou činnosťou.

V oblasti systémov pre zabezpečenie leteckej prevádzky na letiskách, heliportoch a pre poskytovanie leteckých navigačných služieb, sa zaoberáme komplexným reťazcom produktov pre:

 • pozemné komunikačné zariadenia pre riadenie letovej prevádzky, ponúkame hlasové komunikačné systémy VCS (Voice Communication System) a VHF/UHF rádiokomunikačné systémy
 • pozemné rádionavigačné zariadenia, ponúkame systémy pre zabezpečenie prístrojového priblíženia lietadiel na pristátie
 • svetelnotechnické zariadenia, ponúkame komplexné riešenia vyznačenia svetelnými návestidlami pre vzletové a pristávacie dráhy, rolovacie dráhy, približovacie svetelné a zostupové sústavy ako aj označenie objektov svetelnými prekážkovýminávestidlami
 • zdroje napájania svetelných sústav, poskytujeme riešenia pre zabezpečenie napájania leteckých pozemných svetelných návestidiel, približovacích svetelných sústav, dráhových a rolovacích sústav, zostupových sústav a svetelných sústav
 • ovládacie a monitorovacie zariadenia, ponúkame riešenia pre zabezpečenie ovládania a monitorovania svetelnotechnických zariadení, pozemných rádionavigačných systémov, rádiokomunikačných systémov a bezpečnostných systémov
 • pozemné zdroje elektrickej energie, ponúkame spôsoby zabezpečenia nepretržitého napájania komunikačných,svetelnotechnických, ovládacích, monitorovacích a meteorologických zariadení
 • pozemné meteorologické zariadenia, poskytujeme riešenia pre zabezpečenie letovej prevádzky meteorologickými informáciami o smere a rýchlosti vetra, merania teploty a vlhkosti vzduchu, intenzite zrážkovej činnosti, dohľadnosti, výške oblačnosti, stave vzletovej a pristávacej dráhy a rolovacích dráh ohľadne nebezpečenstva tvorby námraz
 • pozemné stožiare a zariadenia, ponúkame komplexné riešenia dodania a výstavby priehradových a stĺpových stožiarov pre približovacie svetelné systémy, stožiare pre meranie počasia, stožiarové oplotenia, a stožiare pre ILS zostupovej dráhy veže a Localizer antény
 • pozemné lanové záchytné zariadenie lietadiel BAK-12, zabezpečujeme komplexné dodávky špeciálnych systémov používaných vo vojenskom letectve, určené pre zabezpečenie zachytenia lietadiel pri prerušenom vzlete, dlhom pristátí, poruche brzdového systému lietadla, alebo pri znížení koeficientu trenia vzletovej a pristávacej dráhy
 • záchranné systémy letísk, ponúkame dodávky špeciálnych technológií a systémov pre potrebu centralizácie záchranných systémov letísk. Zároveň poskytujeme odborné poradenstvo s cieľom zvýšenia bezpečnosti prevádzky na letiskách v súvislosti so zavádzaním nových technológií.
 • multilateračné systémy monitoringu prevádzky na letiskách, zabezpečujeme dodávky komlexných riešení MLAT systémov pre sledovanie pohybu pozemných cieľov (osôb, áut, lietadiel, ...), vrámci zvýšenia bezpečnosti a monitoringu pohybu na letiskách

Vieme splniť požiadavky zákazníkov, hľadajúcich komplexné riešenia a systémovú integráciu, ako aj zabezpečiť konzultácie a technické prerokovania projektov s Dopravným úradom Slovenskej republiky tak, aby navrhnuté riešenia spĺňali všetky podmienky a požiadavky predpisov ICAO.

Letiská

TECHNISERV, s.r.o., je obchodným partnerom:
- spoločnosti Indra Navia, ktorá je významným svetovým výrobcom technológií určených pre dohľad, riadenie letovej prevádzky. Zo širokého produktového portfólia výrobcu sa TECHNISERV, s.r.o. primárne zaoberá navigačným systémom, systémom ILS (Instrument Landing System), MKR (Marker Beacon), DME (Distance Measurement Equipment), DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Radio Range) identifikovanými ako NORMARC rada navigačných systémov

- spoločnosti JOTRON AS, ktorá je významným medzinárodným výrobcom technológií v oblasti rádiokomunikačných systémov pre leteckú komunikáciu zem - zem a zem - vzduch a hlasových komunikačných systémov VCS.

- spoločnosti MOOG Inc, ktorá je významným svetovým výrobcom v oblasti dodávok technologických systémov pre taktickú leteckú navigáciu (rádionavigačné systémy TACAN).

- spoločnosti TRANSCON Electronic Systems, ktorá je významným výrobcom technológií určených letiská a heliporty. Spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami svetelných zabezpečovacích zariadení pre osvetlenie letísk a heliportov a systémov pre monitorovanie, signalizáciu a ovládanie letiskových systémov a zariadení.

- spoločnosti HELITECNICA, ktorá je medzinárodným výrobcom špeciálnych hliníkových konštrukcií a systémov používaných pre výstavbu odľahčených konštrukcií heliportov.

- spoločnosti ADB Safegate group, ktorá je významný svetovým výrobcom technológií určených pre osvetlenie letísk a heliportov. Spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami špeciálnej osvetľovacej technológie THORN Airfield lighting (THORN riešenia), IDMAN Airfield Lighting (pôvodné Philips riešenia) a riešenia ADB (pôvodné Siemens riešenia).

- spoločnosti Obelux Oy, spoločnosť zaoberajúca sa LED prekážkovými svetlami, ktorá dodáva inovatívne produkty založené na LED technológií pre osvetlenie letísk, heliportov a výškových objektov po celom svete.

- spoločnosti EXEL Composites Oy, ktorá je popredným svetovým výrobcom kompozitných profilov, spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami špeciálnych priehradových stožiarov a stĺpov pre letecký priemysel. Ich produkty sú súčasťou technologických štruktúr významných svetových letísk.

- spoločnosti L3 Harris Corporation, ktorá je výrobcom komunikačných systémov pre zabezpečenie leteckých navigačných služieb.

- spoločnosti Boschung Mecatronic AG, ktorá je výrobcom pozemných meteorologických zariadení a zariadení pre zabezpečenie údržby prevádzkových plôch letísk.

- spoločnosti SAFRAN Aerosystems (Engineered Arresting Systems Corporation, ESCO), ktorá je výrobcom špeciálnych záchytných systémov používaných vo vojenskom letectve.

- spoločnosti ERA, ktorá je výrobcom multilateračných systémov dohľadu (MSS), moderných systémov pre ATC.

 

Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.

e-mail: special@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2846

Produkty letiská

Partneri

Indra Transcon Jotron Helitecnica Boshcung Adbsafegate Obelux Diamond Airfield Leica